Zamówienia publiczne-zapytaj o szkolenie

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro, uproszczone zasady w postępowaniach na usługi społeczne oraz udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej
 na lata 2014 – 2020 r.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Elbląg 10 październik 2018