Elbląskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Wita na swojej stronie :)


Wznawiamy szkolenia stacjonarne na czas nieokreślony,przestrzegając zaleceń epidemiologicznych. 
Dbając o bezpieczństwo Pracowników jak i Uczestników naszych szkoleń!!!
Liczba miejsc na szkolenie mocno ograniczona!!!


Najbliższe szkolenia otwarteSZKOLENIE ONLINE: 04 listopada2020
Zamiany w VAT w budżecie (z uwzględnieniem COVID-19)

Pobierz pliki
Świadczenia pomocy i społecznej i tryb ich przyznawania w czasie stanu epidemii

zapytaj o termin
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
 z uwzględnieniem najnowszych zmian w Tarczach Antykryzysowych


zapytaj o terminPOSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO i ŚWIADCZENIA 300 +
Z UWZGLĘDNIENIEM TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH


  zapytaj o terminZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO

W MNIEJSZYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W STANIE EPIDEMII

zapytaj o termin