Elbląskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Wita na swojej stronie :)

RODO-informacja
Co to jest RODO i z czym się to wiąże?
Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Z uwagi na fakt ,że zbieramy dane osobowe, mamy obowiązek poinformować wszystkich zainteresowanych o ich przetwarzaniu.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Elbląskie Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Elblągu pod adresem:
 82-300 Elbląg ul.  Żyrardowska 33. . Kontakt iodecsk@op.pl

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia osobom zainteresowanym udziału w organizowanych przez nasz szkoleniach. w ramach współpracy między Jednostką zgłaszającą Uczestnika/Osobą fizyczną a nami Organizatorem szkoleń czyli Elbląskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym z siedzibą w Elblągu.
Dane te pozyskane za pośrednictwem wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ ,wypełnionej przez osoby zgłaszające Uczestnika/ów, będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Będziemy przetwarzać tylko dane pozyskane z KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, w celu umożliwienia Osobom zainteresowanym udziału w szkoleniach organizowanych przez Elbląskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne z siedzibą w Elblągu.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi Partnerzy,którzy świadczą dla nas usługi księgowe, kurierskie, pocztowe, bankowe, drukarskie,prawne i operatorzy płatności ale tylko w celu umożliwienia Osobom zgłoszonym udziału w szkoleniach, a także organy publiczne zwracające się do nas o przekazanie Państwa danych osobowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Jednakże dane te nie będą przekazywane do państw spoza UE-w przypadku gdyby pojawiła się taka potrzeba poinformujemy o tym zamierzeniu Osobę/y której dane te dotyczą i o wyrażenie na to zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa powyżej. Po tym czasie niektóre dane będą archiwizowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami szkoleniowymi a inne niezwłocznie i trwale usunięte.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych,prawo ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt  z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej iodecsk@op.pl lub przez inny wybrany przez Państwa sposób.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,aby to uczynić proszę skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub w inny wybrany przez Państwa sposób.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo,że przetwarzając dane naruszamy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.