Elbląskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Wita na swojej stronie :)

Zajmujemy się szkoleniami skierowanymi głowie do jednostek administracji publicznej,samorządowych,pomocy społecznej, oświatowych. Przykładowe tematy:

* Kodeks Postępowania Administracyjnego
* Fundusze strukturalne
* Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
* Pomoc społeczna
* Dodatki mieszkaniowe
* Zamówienia publiczne
* Podatek VAT
* Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
* Zespoły interdyscyplinarne
* Ochrona danych osobowych
* Stypendia i zasiłki szkolne
* Prowadzenie sekretariatu w jednostkach oświatowych
* SIO

Są to główne tematy szkoleń jednak nie jedyne. Możemy zorganizować szkolenie z innego tematu jeśli zajdzie taka potrzeba. Organizujemy szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Szkolenia otwarte
są skierowane do danej grupy podmiotów, z konkretnym tematem i jest przeprowadzone, w momencie uzbierania się minimalnej ilości chętnych osób (w zależności od miejsca).
Cena,miejsce i termin szkolenia jest ustalona przez nas.


Szkolenia zamknięte są organizowane na zamówienie jednostki/stek zainteresowanej/nych szkoleniem. Przeszkoleni mogą być pracownicy tylko z jednej jednostki, bądź też w połączeniu z innymi pobliskimi jednostkami. Cena ustalana indywidualnie.
Miejsce i termin szkolenia ustala Zleceniodawca. Są to szkolenia tańsze.


Zainteresowanych szkoleniami zapraszam do kontaktu.Z poważaniem
Anna Wilk